John Christopher Pepusch, tyskfødt britisk organist og komponist. Virket i London fra ca. 1700. Han komponerte maskespill og operamusikk, kantater og kammermusikk, og forfattet flere teoretiske skrifter. Se Tiggeroperaen.