Change ringing, engelsk måte å ringe med kirkeklokkene på, hvor klokkene klinger i skiftende rekkefølge etter bestemte regler og slik danner vekslende (changing) klangmønstre. Systemet forutsetter en ringer for hver klokke, og er praktisert siden 1500-tallet.