Anton Heiller, østerriksk organist og komponist. Særlig kjent for sin improvisasjonsferdighet. Ble 1971 professor ved musikkhøyskolen i Wien. Komponerte kirkemusikk, bl.a. 10 messer.