Pasjonsmusikk, musikk knyttet til Kristi lidelseshistorie. Den musikalske kunstform pasjon har røtter langt tilbake i middelalderen, og allerede på 1100-tallet antok fremførelsen en mer dramatisk karakter ved fordeling av teksten på forskjellige personer. Etter hvert som flerstemmigheten gjorde seg gjeldende, ble den enstemmige koralpasjon tilført nye elementer ved flerstemmig utførelse av de såkalte turba-avsnitts gjengivelse av «mengdens» tale. Omkring 1500 oppstod motettpasjonen, som var gjennomført flerstemmig. J. Walter komponerte den første protestantiske pasjon (1530), en koralpasjon med turba-partiene i form av korsatser. De største navn i pasjonens videre historie er H. Schütz og J. S. Bach (Matteuspasjonen, Johannespasjonen). Til kategorien pasjonsmusikk må også regnes andre komposisjonstyper med tekstlig utgangspunkt i lidelseshistorien.