Karl Richter, tysk organist, cembalist og dirigent. Richter var elev av Karl Straube og Günther Ramin. Fra 1951 var han organist ved Markuskirken i München og leder for Münchener Bach-Chor, senere også for Münchener Bach-Orchester. Både som solist og dirigent gjennomførte Richter mange konsertreiser og en rekke grammofoninnspillinger, særlig med musikk av Bach og Händel. Karl Richter var professor ved musikkhøyskolen i München fra 1956.