Caspar Ecchienus, komponist, antagelig norsk, virket på 1600-tallet. Navnet er muligens en latinisering av Ormestad. Har etterlatt seg motetten Cor mundum crea in me Deus.