Johan Wilhelm Huus-Hansen, født i Oslo, norsk organist og komponist. 1921–35 organist i Trefoldighetskirken, Oslo. Komponerte korverker, orgelmusikk og sanger. Formann i Norges Organistforening 1924–35.