Christian Cappelen, født i Drammen, norsk organist og komponist. Han studerte med Ludvig Mathias Lindeman og ved musikkonservatoriet i Leipzig. Etter 20 år som organist i Drammen (Strømsø og Bragernes) ble han i 1887 organist ved Vår Frelsers kirke (Domkirken) i Kristiania, en stilling han beholdt til sin død i 1916. Han fikk dermed en fremtredende posisjon i norsk kirkemusikk. Fra 1890 til 1916 var han også lærer i messesang ved det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet. Cappelen var kjent som en meget dyktig orgelspiller og improvisator, og han ga konserter over hele landet. Som komponist befinner han seg innenfor den romantiske stil med påvirkning fra Mendelssohn og Schumann. Han utga en del sanger, pianostykker, orgelverk, kantater med mer. Særlig kjent er hans melodi til «Min lodd falt mig liflig», som inngikk i kantaten til Diakonissehjemmets 25-årsjubileum i 1894. I Norsk salmebok (1985) heter salmen «Min Herre har kalt meg». Denne salmen mangler i Norsk salmebok 2013, men melodien er videreført til salmen «Mer hellighet gi meg». Cappelen utarbeidet også Messebog for den norske Kirke (1891).