Lars Mæland, født i Bømlo, norsk organist og dirigent. Utdannet i Oslo, London og Hamburg. Organist i Sandnes kirke 1951–60, domorganist i Stavanger 1962–77 og ledet Stavanger domkirkes motettkor og domkor, lærer ved Rogaland musikkonservatorium. Har komponert en del kirkemusikk, bl.a. en koralkantate (1979) med tekster av Alfred Hauge og fra Bibelen.