Johann Nikolaus Hanff, el. 1712, tysk organist og komponist. Skrev kantater og orgelmusikk. De fleste av hans verker er gått tapt.