Jacobus Gallus, slovensk komponist, cisterciensermunk, skrev messer, motetter, madrigaler m.m., og var en fremtredende representant for venetiansk flerkorig stil.