Kosmisk geofysikk er en gren av romforskningen som omfatter studier av geofysiske fenomener, forhold og prosesser i Jordens øvre atmosfære og nære verdensrom (magnetosfæren). I engelsk språk finner man også navnet Solar-Terrestrial Physics ('Sol-Jord fysikk') for fagområdet. Dette viser til at det er Solen som er energikilden, og for å få helheten må man også inkludere denne.Viktige forskningsoppgaver er dermed å studere kobling og energioverføring mellom solvind, magnetosfære, ionosfære, atmosfære og ned til Jorden. Hele artikkelen

Ny artikkel