Plasmasfære, et område av magnetosfæren med høy tetthet av plasma av ionosfærisk opprinnelse. Grenseflaten for plasmasfæren, plasmapausen, følger feltlinjene i Jordens magnetfelt, slik at plasmasfæren ligger som en ring rundt Jorden. Plasmaet i dette området er bundet til jordrotasjonen, og følger med i denne, i motsetning til plasmaet lenger ute hvor strømningsbildet er kontrollert av energiutveksling med solvinden. Plasmapausen ligger 25 000–35 000 km ut fra Jorden i ekvatorplanet. Feltlinjer som faller sammen med plasmapausen føres ned i atmosfæren ved magnetiske bredder som tilsvarer Sør-Norge. Plasmasfæren og plasmapausen har spesiell betydning for bølgeutbredelse og dannelse av naturlige elektromagnetiske bølger.