Double Star, navn på to identiske kinesiske satellitter for studier av vekselvirkningen mellom solvinden og Jordens magnetosfære. Utviklet i et samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA, som har levert åtte av instrumentene i hver satellitt. Double Star 1 (også kalt Explorer 1) ble plassert i en ekvatorbane av en kinesisk bærerakett 30. desember 2003, mens Double Star 2 (Explorer 2) befinner seg i en polar bane etter oppskytning 25. juli 2004. Data fra Double Star 1 og 2 skal brukes i kombinasjon med informasjon fra ESAs Cluster satellitter (se Cluster).