Akline, den linje som forbinder de punkter på jordoverflaten hvor den magnetiske inklinasjon er lik 0, dvs. at magnetfeltet er horisontalt. Sammenfallende med magnetisk ekvator. Se jordmagnetisme.