Lysalv, fenomen som er synlig over toppen på tordenskyer. Viser seg som store lysplater med mellom 70 og 100 km høyde. De er oftest grønnfarget, og skyldes trolig passasje av intense elektromagnetiske pulser (radiobølger) dannet ved kraftige lynutladninger som forplanter seg opp gjennom atmosfæren (ionosfæren). De kan bli hele 400 km i diameter, men er meget lyssvake, og kan neppe sees uten hjelpemidler.