F-lag, den øverste del av ionosfæren. Regnes vanligvis som høydeområdet 150–500 km over jordoverflaten.