D-lag, det laveste område av ionosfæren, mellom 60 km og 90 km over jordoverflaten. Se ionosfære.