E-lag, område av ionosfæren mellom 90 km og 150 km over jordoverflaten (se ionosfæren).