Inklinometer, apparat til måling av den magnetiske inklinasjon (se magnetisme). Et nålinklinometer består av en magnetnål som kan dreie seg i et vertikalplan om en akse gjennom nålens tyngdepunkt. Når omdreiningsaksen stilles vinkelrett på den magnetiske meridianen på vedkommende sted, kan inklinasjonen leses av på en sirkelformet graddelt skala.