Oliver Heaviside, britisk fysiker, ansatt i Great Northern Telegraph Co., Newcastle, inntil 1874, sluttet pga. tiltagende døvhet. Han levde resten av sitt liv i Devonshire, opptatt med teoretiske studier av elektromagnetisme. Grunnla teorien for langdistanse-telefonering, gav viktige bidrag til forståelse av Maxwells elektromagnetiske teori, utarbeidet teorien for rettlinjet bevegelse av en elektrisk partikkel, og innførte operatormetoden til løsning av differensialligninger. Var dessuten den første til å anta og gi begrunnelse for eksistensen av et ledende sjikt i den øvre atmosfære, Heaviside-laget, nå oftest kalt ionosfæren.