Gamma, γ, eldre enhet for magnetisk feltstyrke. 1 γ = 10−2/4 π ampere/meter. Særlig brukt for å angi variasjoner i styrken av det jordmagnetiske felt.