Ionosfærebølger, regulære, bølgelignende tetthetsvariasjoner i ionosfæren.