Søren H. H. Larsen, norsk fysiker. Militærutdannelse i Sverige 1944, deltok i militæroperasjoner i Finnmark 1945. Cand.real. 1950 ved Universitetet i Oslo, dr.philos. 1958 ved Universitetet i Oxford. Amanuensis Nordlysobservatoriet i Tromsø 1955, Stipendiat British Council og NAVF, Universitetet i Oxford 1955–58, universitetslektor Universitetet i Oslo 1959–62, ved University of Chicago 1962–63, forsker NCAR Boulder 1963–64, universitetslektor Universitetet i Oslo 1964–87, seniorforsker NAVF 1987–90. Hans vesentligste bidrag i forskningen ligger innenfor studier av stratosfærisk ozon, hvor han var en pioner. Utførte i 1950–51 ozonmålinger i Longyearbyen, Svalbard. Dette var de første ozonmålinger fra en høyarktisk stasjon. Hans målinger fra norske stasjoner representerer noen av verdens lengste måleserier av ozon. Medlem av Den internasjonale ozonkommisjon 1970–76.