Termosfæren, (av termo- og sfære), den varme sfære, det øverste lag av den egentlige atmosfære, strekker seg fra ca. 85 km opp til ca. 500 km. Temperaturen stiger med høyden, fra ca. –75 °C til en meget høy verdi (størrelsesorden 1500 °C) ved toppen av termosfæren. Termosfæren karakteriseres også av at en vesentlig del av gassen er ionisert (ionosfæren), noe som har stor betydning for forhold og prosesser i dette høydeområdet. Effekten er at det oppstår sterke elektriske strømsystemer, polarlys (nordlys, sørlys) og forstyrrelser av radiobølger.