magnetiske koordinater

Magnetiske koordinater. Magnetisk gradnett med magnetiske meridianer og breddesirkler er markert med grønt.Det kartesiske system med x -, y - og z-koordinater er markert med rødt.Feltlinjebasert system som angir hvor langt ut fra Jorden feltlinjen gjennom punktet A krysser ekvatorplanet, er markert med blått (alle punkter på én og samme feltlinje har samme L-verdi).

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Magnetiske koordinater er et referansesystem som tar utgangspunkt i Jordens magnetfelt. Dette referansesystemet brukes for å bestemme den magnetiske posisjonen til et punkt på jordoverflaten (todimensjonalt system) eller i rommet (tredimensjonalt system).

Faktaboks

Uttale
magnˈetiske koordinˈater

Todimensjonalt system

Det mest vanlige er et todimensjonalt system som består av et gradnett med magnetiske lengdegrader og breddegrader på samme måte som på et geografiske kart. I det magnetiske systemet er polene den geomagnetiske nordpolen og den geomagnetiske sørpolen. Disse er forskjøvet noe i forhold til de geografiske polene.

De magnetiske meridianene er halvsirkler fra pol til pol, og de magnetiske breddesirklene legges vinkelrett på meridianlinjene. De magnetiske meridianene for 0 og 180 graders lengde dannes av den stor sirkel som går gjennom både de geografiske og magnetiske polene. 180 grader-meridianen er den halvsirkelen som går gjennom den geografiske nordpolen.

Tredimensjonalt system

For å angi magnetiske posisjoner i rommet må man bruke et tredimensjonalt system. Slike systemer brukes særlig i forbindelse med studier av magnetosfæren. Et magnetisk kartesisk system har origo i Jordens sentrum og z-aksen langs den jordmagnetiske dipolaksen med positiv retning mot nord. Positiv x-akse ligger i ekvatorplanet med 0 magnetisk lengde, og y-aksen står vinkelrett på xz-planet (0–180 grader i meridianplanet).

Ofte blir også de magnetiske feltlinjene brukt som en referanse. En parameter som er vanlig å bruke i denne sammenhengen er L-verdien. Den angir avstanden fra Jordens sentrum til det stedet der den lokale feltlinjen krysser det magnetiske ekvatorplanet. L-verdien angis i antall jordradier. For Oslo er L-verdien 3,6, for Tromsø 6,2 og for Longyearbyen 14,4.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg