Gordon Miller Bourne Dobson, britisk fysiker, professor i Oxford, kjent for sine grunnleggende undersøkelser av ozon i atmosfæren. Ved hjelp av sitt fotospektrometer påviste han i 1920-årene hovedtrekkene i ozonets variasjon med årstiden og med lufttrykket, senere også ozonets vertikale fordeling i atmosfæren. Dobsoninstrumentet fikk utstrakt anvendelse verden over, og enkelte målestasjoner har måleserier på 50 år. Nå gjøres også ozonmålingene ved hjelp av satellitt. Dobson har også gitt navn til måleenheten dobsonenhet.