Kosmisk fysikk er et begrep som vanligvis brukes synomymt med romfysikk og kosmisk geofysikk; det er en gren av romforskningen som omfatter studier av geofysiske fenomener, forhold og prosesser i Jordens øvre atmosfære og nære verdensrom (magnetosfæren). Les mer under kosmisk geofysikk.