Kosmisk fysikk, fellesbetegnelse på kosmisk geofysikk og astrofysikk, brukes oftest i betydningen kosmisk geofysikk.