CRRES, betegnelse på amerikansk satellitt skutt opp 25. juli 1990 for å skaffe data til en dynamisk modell av Jordens strålingsbelter.