Alv Egeland, norsk fysiker; cand.real. 1959, fil.dr. (Stockholm) 1963, professor i romforskning ved Universitetet i Oslo fra 1972. Arbeidet med nordlysforskning fra rundt 1960, både i Norge, Sverige, Canada og USA, spesielt ved hjelp av raketter og satellitter og studier av dagnordlys basert på observasjoner fra Svalbard. Forfatter av flere populærvitenskapelige bøker om nordlys. Gjesteforsker ved universiteter og forskningsinstitutter over hele verden.