Heaviside-laget, tidligere betegnelse på ionosfæren, og spesielt på ionosfærens E-lag (90–150 km høyde). Blir også kalt Kennelly-Heaviside-laget, etter fysikerne A. E. Kennelly og O. Heaviside, som i 1902 fremsatte de første begrunnede teorier om at disse områder av den øvre atmosfæren måtte være elektrisk ledende.