Coronal Mass Ejection
Solaktivitet er viktig for romværet. Illustrasjonen viser et koronautbrudd på vei mot Jorden som her er tegnet omgitt av sitt beskyttende magnetiske felt.
SOHO/LASCO/EIT (ESA & NASA).

Romvær er fysiske prosesser i solsystemet som kan ha effekt på moderne teknologi og levesett. Vanligvis brukes begrepet om hvordan forholdene i Jordas øvre atmosfære og området rundt (ionosfæren og magnetosfæren) endres som følge av varierende aktivitet på Sola. Romvær påvirker ikke været på Jorda, men det kan påvirke blant annet romvirksomhet, navigasjonssystemer, radiokommunikasjon og strømforsyningen på Jorda. Romvær opptrer også rundt andre planeter i solsystemet og rundt andre stjerner.

Faktaboks

Etymologi
engelsk Space Weather

Opphav

Sola sender til enhver tid ut en strøm av elektrisk ladede partikler mot Jorda. Dette kalles solvind. De fleste romværfenomener skyldes solvindens vekselvirkning med Jordas magnetosfære. Magnetosfæren er et plasmalag rundt Jorda som domineres av Jordas magnetfelt. Hvordan solvinden påvirker magnetosfæren avhenger av egenskaper i solvinden som tetthet, hastighet og magnetfelt. Solvindens magnetfelt kalles det interplanetariske magnetfeltet, og dersom dette har en komponent som er motsatt rettet av Jordas magnetfelt, kan disse magnetfeltene koble seg sammen. Det vil sette i gang en komplisert magnetisk prosess som kalles Dungey-syklus. Under denne prosessen vil partikler fra solvinden trenge inn i magnetosfæren. Dette medfører magnetiske substormer, noe som igjen medfører nordlys, sørlys og forsterkede strømmer i ionosfæren.

Romværet blir mest dramatisk under koronautbrudd (se solstorm) og solare bluss (engelsk solar flares). Da sender Sola ut enorme skyer av høyenergipartikler og elektromagnetisk stråling. Dette kan blant annet føre til globale magnetiske stormer, kraftig nordlys og strømmer i jordoverflaten (jordstrømmer) og i elektrisk ledende strukturer på bakken.

Konsekvenser av romvær

Romvær kan påvirke mennesker og menneskeskapte systemer både i verdensrommet og på Jorda. I rommet kan energirike partikler trenge gjennom og ødelegge elektronisk utstyr, for eksempel instrumenter i satellitter. Slike partikler kan også føre til kreft hos astronauter som blir truffet.

I ionosfæren vil romvær påvirke totalt antall frie elektroner (TEC). Dersom dette antallet endres raskt og uforutsigbart kan det forstyrre signaler som benyttes av satellittnavigasjonssystemer som for eksempel GPS. En endring av antall frie elektroner i ionosfæren kan også skape forstyrrelser i radiokommunikasjon.

Magnetiske forstyrrelser forårsaket av unormalt sterke strømmer i ionosfæren, kan i tillegg forstyrre kraftforsyningsnettet, som i ekstreme tilfeller kan bryte helt sammen under kraftig romvær. Skader kan også forekomme på elektrisk ledende strukturer på bakken som rørledninger. Romværvarsling benyttes for å kunne iverksette skadereduserende tiltak og for å forebygge negative konsekvenser av romvær.

Nordlys

Nordlys over Skjervøy kommune.

.
Lisens: fri

Nordlys er et romværfenomen. Det kraftigste nordlyset forekommer under magnetisk substormer eller serier av substormer som etterfølger hverandre under en magnetisk storm. Når det er kraftig romvær vil nordlysovalen både bli bredere og trekke lenger sør.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg