Tropopausen, grensen mellom troposfæren og stratosfæren. Tropopausen er ingen fysisk grenseflate, men kjennetegnes av en markert forandring i temperaturen. Mens troposfæren karakteriseres av temperaturfall med høyden, vil temperaturen oppover i stratosfæren stige, eller nesten holde seg konstant. Tropopausen er ikke sammenhengende over kloden og vil, særlig på midlere breddegrader, ofte brytes ned og nydannes. Forholdene er mest stabile og markert i tropene der overgangen mellom troposfære og stratosfære ligger i ca. 17 km høyde og har temperatur ned til –85 °C. På midlere breddegrader er høyden 10–12 km og temperaturen –50 °C til –60 °C. I polartraktene varierer forholdene sterkt med årstiden; om vinteren kan det være vanskelig å påvise tropopausen fordi temperaturen kan fortsette å falle også oppover i stratosfæren. Høyde for tropopausen i polartraktene er ca. 8 km og temperatur ca. –50 °C.