jordstrøm

Jordstrøm, også kalt tellurisk strøm, betegnelse på elektrisk strøm i den øverste del av jordskorpen. Den dannes ved at elektrisk ladning forflyttes for å utjevne ulikt elektrisk potensial (spenningsforskjeller) mellom forskjellig steder i jordskorpen. Slike spenningsforskjeller vil også drive strømmer i lange tele-, data- og kraftlinjer, i rørledninger og andre elektrisk ledende forbindelser. Den sterkeste delen av strømmen er ren likestrøm, men det finnes også vekselstrømskomponenter over et bredt frekvensområde.

Spenningsforskjellene som driver strømmen, kommer enten fra elektriske felter i Jordens indre, eller de induseres gjennom prosesser utenfor Jorden, i ionosfæren og magnetosfæren. Det er særlig bidragene fra de eksterne kildene som gir de store variasjonene i strømmen. Man registrerer dette spesielt i nordlyssonen, i forbindelse med nordlys og magnetiske stormer. Under slike forhold kan strømmen bli så kraftig at den kan gi skader på elektriske fjernlinjer og transformatorer.

Jordstrømmer er et globalt fenomen, og man kan finne regulære mønstre og strømceller i de rolige strømsystemene. Det forekommer imidlertid store lokale uregelmessigheter som skyldes variasjoner i jordsmonnets elektriske konduktans (ledningsevne). Dette skyldes først og fremst forandringer i sammensetningen av jordskorpen.

Registrering av jordstrømmer kan brukes til å kartlegge avvik i sammensetning av jordskorpen, og dermed gi opplysninger om for eksempel malm og mineralforekomster (magnetotelluriske undersøkelser).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg