Pyranometer, instrument som brukes for å måle summen av direkte solstråling og spredt stråling fra atmosfæren inn mot Jorden, globalstrålingen. Tilsvarende instrument som brukes for å måle netto infrarød stråling ut fra Jorden, kalles pyrgeometer. Et pyrheliometer brukes for utelukkende å måle intensiteten av den direkte solstråling inn mot Jorden.