Olav Holt, norsk fysiker, far av A. Holt, dr.philos. 1963, 1969 professor i fysikk ved Universitetet i Tromsø og bestyrer av Nordlysobservatoriet. Direktør for Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø (FORUT) 1984–92. Har spesielt arbeidet med den øvre atmosfæres fysikk og radiobølgers utbredelse i ionosfæren. Valgt som første rektor ved Universitetet i Tromsø (1973–77).