Det Norske Institutt for Kosmisk Fysikk, statsinstitusjon etablert 1927 med oppgave å foreta undersøkelser over den øvre atmosfærens fysikk. Instituttet omfattet Nordlysobservatoriet i Tromsø og avdeling for Kosmisk Fysikk i Oslo. Ved åpningen av Universitetet i Tromsø (1972) ble instituttet nedlagt.