Eldre mynter og pengeenheter

Mynt, seriefremstilte pengestykker, som regel av metall og som oftest runde i formen, forsynt med preg som garanti for at de skal gjelde for en bestemt verdi. Et myntvesen eller pengevesen er det system av mynter eller sedler som er alminnelig akseptert, lovlig betalingsmiddel innen en stat eller monetært område, som for eksempel kroner eller euro. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Anders Risvaag

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 121 artikler:

#

  1. écu