Rijder, gamle nederlandske mynter med rytterbilde. Gull-rijder, utgitt på 1400–1600-tallet, inneholdt fra 1,9 g til 9,2 g rent gull. Sølv-rijder (ducaton) ble utgitt fra slutten av 1500- til slutten av 1700-tallet.