Écu, eldre fransk gull- og sølvmynt. Gullmynten (écu d'or) ble utmyntet fra 1200-tallet og er den eldste franske gullmynt. Sølvmynten (écu blanc) ble utmyntet fra 1641 og frem til den franske revolusjon.