Duit, deut [dåit] (ty.), døyt (norsk), eldre nederlandsk kobbermynt = 2 pfenning = 1/8 styver = 1/100 gulden eller rupi (for sølvrupien gav man vanligvis 120 duiter). Har gitt opphav til uttrykket «ikke en døyt».