Ertog, i norsk middelalder vekt- og verdibetegnelse for 1/3 øre (lik ½4 mark). I myntsystemet var ertog en umyntet regningsmynt, vanligvis lik 10 penninger. Variasjon i denne myntregningen kunne oppstå ved forringelse av de pregede penninger (f.eks. 1 ertog = 20 penninger på 1100-tallet) eller ved en egen, lokal vestnorsk myntregning på 1300-tallet (1 ertog = 9 penninger).