Lybsk mark, tidligere kurantvaluta i Lübeck og Hamburg; opprinnelig basert på kølnsk mark, dvs. at en mark penger skulle inneholde 233,85 g fint sølv, senere vesentlig lavere sølvinnhold (ca. 13 : 1). Det utviklet seg etter hvert et fast forhold mellom dansk(-norsk) og lybsk mynt, fra 1625 svarte to danske mark til én lybsk.