Imperial, russisk gullmynt på 10 rubel. Imperial ble preget med lengre og kortere opphold fra 1755 til slutten av 1800-tallet.