Fyrk, svensk myntbetegnelse fra 1500- og 1600-tallet. Fyrk var opprinnelig en firepenning, men ble fra Gustav Vasas tid 1/4 øre. Preget i kobber 1624–60.