Soldo, italiensk mynt; tidligere sølvmynt som svarte til skilling. I begynnelsen av 1800-tallet erstattet av (og alminnelig navn på) 5-centesimistykket.