Sølvmyntenheten i det arabiske myntsystem fra 600- til 1400-tallet. Myntfunn viser at vikingtidens internasjonale handel brakte betydelige mengder av dirhams til Øst- og Nord-Europa, også til Norge.