Reichskreditkassenscheine, pengesedler som ble utstedt av den tyske krigsmakt i de okkuperte områder under den annen verdenskrig. Ble også anvendt i Norge i mindre utstrekning i 1940. De ble innløst etter hvert som ordnede pengeforhold igjen ble etablert.