Hvid, det dansk-norske navnet på den nordtyske sølvmynt Witten (= 1/3 Schilling). I Danmark ble hvid preget etter 1380; i Norge begynte utmyntningen under kong Hans (1483–1513). Imidlertid sank myntens finvekt slik at denne kongens hvid bare gjaldt 1/4 skilling eller mindre. Hvid kom til å betegne en mynt av liten verdi. Jfr. albus.