Stuiver, eldre mynt i Nederland og dets kolonier. Etter løsrivelsen fra Spania var 1 stuiver = ½0 gulden = 2 groten = 4 duit = 8 penninge. Etter 1816 ble gulden delt i 100 cents; 1 stuiver = 5 cents. Jfr. styver.